Kiggeadgang til den gamle netbank (linket med "Gå til den gamle netbank") udfases ultimo september 2023.